Externa Länkar:        Baggbolaget
           Entomologisk konsulttjänst och samarbetspartner.

        Ecoweb
           Ekologisk konsultering, kollega baserad i Sverige/Holland.

        Faunistica AB
           Ekologi och Entomologi konsult.

        Knus Natur
           Entomologisk konsult, kollega specialiserad på bin och pollinerare.Ett Klick För Skogen        ArtDatabanken
           Rödlistade arter, Nationalnyckeln, Artportalen med mera.

        Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland
           

        Sveriges Entomologiska Förening
           Innehåller även länkar till lokalföreningarna.