Inventering av skalbaggsfaunan på i Blå Jungfruns Nationalpark,
Kalmar län


Under 2011 inventerar Meloe Entomologi skalbaggar i Blå Jungfruns Nationalpark. Blå Jungfruns Nationalpark är en av de äldre nationalparkerna i Sverige men också en av de med minst information om insektsarter; hittills har bara ett tiotal arter skalbaggar varit kända från ön. I maj sattes ett antal fönsterfällor och större, fritt hängande flygbarriärfällor upp i parken.