Inventering av skalbaggsfaunan i
Färnebofjärdens Nationalpark


2010:

Inventeringarna fortsätter under 2010, nu med huvudinriktning på de norra/östra delarna av parken.

2009:

Under 2009 inventerade Meloe Entomologi och Baggbolaget skalbaggsfaunan i Färnebofjärdens Nationalpark. 2009 års inventeringar koncentrerades huvudsakligen i de södra/västra delarna av parken. Fällor sattes ut på flera lokaler och direktsök användes för att lokalisera ett flertal hotade målarter. Hittills har arter som Reliktbock (Nothorhina punctata, rödlistekategori NT), Större Flatbagge (Peltis grossa, rödlistekategori VU) och Svartoxe (Ceruchus chrysomelinus, rödlistekategori EN) hittats i inventeringen.

Meloe Entomologi finns med i Färnebofjärdens Nationalparks Nyhetsbrev 2010:2.

Meloe Entomologi fanns även med i Färnebofjärdens Nationalparks Nyhetsbrev 2009:2.


Svartoxe
Ceruchus chrysomelinus larv i granlåga, Färnebofjärden, 2009Svartoxe
Ceruchus chrysomelinus hanne på granlåga, Färnebofjärden, 2009