Avslutade projekt år:
2006 
2007
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2006:      till toppen av sidan

Strandsandjägare
Cicindela maritima
Länsstyrelsen i Norrbottens län

2007:      till toppen av sidan

Bred Gulbrämad Dykare och Bred Paljettdykare
Dytiscus latissimus och Graphoderes bilineatus Länsstyrelsen i Stockholms Län

Strandsandjägare
Cicindela maritima
Länsstyrelsen i
Jämtlands Län

Bredbandad Ekbarkbock
Plagionotus detritus
Länsstyrelsen i Stockholms Län

Lindinsektsinventering
Länsstyrelsen i Västmanlands,
Södermanlands och Uppsala Län

2008:      till toppen av sidan

Bredbandad Ekbarkbock
Plagionotus detritus
Länsstyrelsen i
Stockholms Län

Större Barkplattbagge
Pytho kolwensis
Länsstyrelsen i
Västernorrlands Län

Ögonfläckbock
Mesosa curculionoides
Länsstyrelsen i
Västmanlands Län

Älvängslöparen
Platynus longiventre
Länsstyrelsen i
Dalarnas, Gävleborgs
och Uppsala Län

Inventering av
Långängarnas Naturreservat,
Länsstyrelsen i
Gävleborgs Län

2009:      till toppen av sidan

Habitat requirements of saproxylic beetles on aspen
Doktorsavhandling i
Entomologi

Artbestämning av
skalbaggar
från Gysinge

2010:      till toppen av sidan

Inventering av
skalbaggar
Länsstyrelsen
Västernorrlands Län

2011:      till toppen av sidan

Inventering av
tallinsekter
Länsstyrelsen
Gävleborgs Län

2012:      till toppen av sidan

Inventering av
Färnebofjärdens Nationalpark
Länsstyrelsen
Gävleborgs Län

2013:      till toppen av sidan

Inventering av
Blå Jungfrun
Länsstyrelsen
Kalmar Län